بلاگ

هر روز تـازه‌تر می‌شـویم
ارزش فعلی خالص جریانات نقدی  (NPV) چیست؟
ارزش فعلی خالص جریانات نقدی (NPV) چیست؟

یکی از شاخص های سنجش ارزش یک سرمایه‌گذاری یا یک پروژه مالی که دارای جریانات نقدی متفاوت در بازه های زمانی مختلف هست، محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی آن است. مخفف لاتین این شاخص NPV به معنی Net Present Value می‌باشد. هدف اصلی این رابطه رسیدن...

نرخ بازده داخلی (IRR) چیست؟
نرخ بازده داخلی (IRR) چیست؟

نرخ بازده داخلی (internal rate of return) که به اصطلاح(IRR) گفته می‌شود یک معیار بسیار مهم در علوم مالی برای سنجش جنبه های ارزش‌گذاری و بررسی کیقیت مالی پروژها، یا هر سرمایه‌گذاری دارای جریانات نقدی منظم است. پیشتر در توضیح NPV...

YTM یا بازده موثر تا سررسید چیست؟
YTM یا بازده موثر تا سررسید چیست؟

YTM  یا بازده موثر تا سررسید، یک معیار مقایسه بازدهی بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی است که به صورت نمایش سالانه شده محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر YTM نرخ بازده موثر مورد انتظار در یک سال از جریانات موجود در اوراق بدهی مدنظر است....

نرخ بازدهی معادل ماه یا نرخ معادل بانکی چیست؟
نرخ بازدهی معادل ماه یا نرخ معادل بانکی چیست؟

در بالا مفهموم YTM را مرور کردیم. در ادامه به هدف اصلی مقاله یعنی رسیدن به ادبیات مشترک با بازار بانکی می‌پردازیم. زمانی که به بانک مراجعه می‌کنید و نسبت به افتتاح یک حساب بانکی اقدام می‌نمائید، انتظار دارید در هر ماه یک دوازدهم مبلغ سود...