سامانه پیشرفته بازاریابی شعب و بازاریاب

همراه با تجربه‌ی جدید بازاریابی، به ارتقاء کسب و کار خود بپردازید‌

سامانه بازاریابی چگونه کار میکند؟

سامانه مدیریت بازاریابی شعب و بازاریاب ها با توجه به نیاز شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه در جهت مدیریت و تسهیل امور محاسبات پیچیده و زمانبر هزینه های بازاریابی کارگزاری ها طراحی شده است. از اهداف این سامانه، مدیریت و انجام امور بازاریابی کارگزاری ها در ابعاد بسیار بالا می باشد. از خصوصیات منحصر به فرد این سامانه امکان انطباق سامانه باشگاه مشتریان کارگزاری با سیستم پیشرفته بازاریابی می‌باشد که قابلیت تنظیم محاسبات با توجه به استراتژی کارگزار را دارد.

داشبورد کاربر
مدیریت بازاریاب‌ها
مدیریت شعب
پرداخت هوشمند
لینک اختصاصی بازاریاب
پنل پیشرفته مدیریت

برخی از ویژگی های این سامانه :

1
مدیریت بازاریاب و مشتری

فراخوانی خودکار بازاریاب‌ها و مشتریان شعب از سیستم بک آفیس برای انجام امور محاسبات سیستم.


مدیریت بازاریابی شعب

محاسبه کارمزد بازاریابی شعب، با سیستم گزارشگیری پیشرفته به همراه سیستم حسابداری پرداخت.

2

3
محاسبه دقیق کارمزد

محاسبه دقیق کارمزد بازاریاب با تاثیر و عدم تاثیر کارمزد مشتریان سامانه باشگاه مشتریان بر عملکرد بازاریاب و شعب به همراه کسر هزینه‌های متغیر و ثابت بازاریابی.


تنظیمات کاملا منعطف

محاسبات دقیق کارمزد بازاریابی با تنظیم تاریخ‌های مشخص و نرخ برگشت کارمزد هر مشتری بازاریاب به صورت مجزا.

4

5
پرداخت هوشمند

امکان انجام پرداخت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، با قابلیت پرداخت دسته‌ای و ارائه اسناد مرتبط.


پلتفرم مخصوص بازاریاب

امکان مشاهده گزارش فعالیت های بازاریاب در پلتفرم اختصاصی بازاریاب.

6

7
لینک اختصاصی بازاریاب

ایجاد لینک اختصاصی برای هر بازاریاب و نمایش در پلتفرم اختصاصی بازاریاب.


انعطاف بالا

امکان انطباق سیستم بازاریابی با سامانه باشگاه مشتریان.

8

9
گزارش‌های متنوع

دریافت گزارش‌های تفکیکی فعالیت ها به صورت فایل‌های Excel و PDF.

بازاریابی موثر، نه تنها خدمات شما را به مشتریان معرفی می‌کند، بلکه اعتماد مشتریان را نیز ایجاد می‌نماید.
Image placeholder
Image placeholder